Psykisk arbejdsmiljø

 • Inspiration til ledere om gode omsorgssamtaler

  Vidste du, at hver fjerde, der er sygemeldt i mere end tre måneder, ikke kommer tilbage til sin arbejdsplads.
  Det er derfor væsentligt, at der sættes tidligt ind, helst inden fraværet rammer, og at ledere og medarbejdere får talt med hinanden.

  Pris: DKK 25,00
 • Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø.
  I dette værktøj finder I gode råd og redskaber, som I kan bruge til at få styr på jeres psykiske arbejdsmiljø.
  Vi kalder det også »trivsel på arbejdspladsen«, og det handler om, hvordan vi skaber en god stemning på arbejdspladsen samt undgår stress og jag.

  Pris: DKK 25,00
 • Nye opgaver, omlægning af produktionen, fusion, ny teknologi eller personalejusteringer.
  Forandringer er blevet en del af hverdagen på danske virksomheder.

  Pris: DKK 25,00
 • Værktøjskassens formål er at give alle medarbejdere på virksomheden ideer til at identificere og håndtere konflikter på arbejdspladsen.

  Pris: DKK 25,00
 • Stress og stresshåndtering - en værktøjskasse
  På næsten alle arbejdspladser vil der være perioder med spidsbelastninger og travlhed. Det behøver dog ikke være et problem.

  Tvært imod kan spidsbelastninger og travlhed somme tider give energi og give en oplevelse af, at arbejdet er vigtigt og efterspurgt.

  Du vil i denne pjece få viden om, blandt andet; Hvad er stress? Hvad er årsagerne til stress? Gode råd til kolleger - Gode råd til ledelsen - Hvordan forebygges stress? Hvordan håndteres stress?

  Pris: DKK 25,00