Produkter

 • Om krisehjælp og andre chokerende hændelser. Professionelt arbejde med mennesker rummer risikoen for at blive udsat for store psykiske belastninger. Vold og trusler om vold er eksempler herpå ...

  Pris: DKK 58,00 
 • Bekendtgørelsen omhandler beskyttelse mod udsættelse for støj i forbindelse med arbejdet, og er en ikke autoriseret sammenskrivning.

  Pris: DKK 11,50 
 • Vejledning D.6.1-4 oplyser om, hvordan støj i arbejdssituationen kan undgås eller fjernes, eller hvordan risikoen for skadelig støjpåvirkning og unødig støj kan minimeres.

  A4 hæfte, 16 sider, sort/hvid

  Pris: DKK 14,50 
 • Arbejdsmiljøvejviser 18 - 2. udgave 2009 omhandler følgende arbejdsfunktioner i landbrug, skovbrug
  og fiskeri:

  Pris: DKK 66,50 
 • Arbejdsmiljøvejviser 19, 2009 omhandler følgende arbejdsfunktioner på slagterier og
  fiskefabrikker:

  Fjerkræ

  Pris: DKK 55,75 
 • Arbejdsmiljøvejviser 20, 2009 omhandler følgende arbejdsfunktioner ved fremstilling af nærings- og nydelsesmidler:

  Pris: DKK 55,75 

Sider