At-vejledning D.6.1-5

Vejledning D.6.1-5 oplyser om, hvordan støj i arbejdssituationen kan undgås eller fjernes, eller hvordan risikoen for skadelig støjpåvirkning og unødig støj kan minimeres.

A4 hæfte, 16 sider, sort/hvid