At-vejledning D.3.1

Denne At-vejledning...

  • oplyser om arbejdsmiljøreglerne for manuel håndtering.
  • giver retningslinjer for, hvordan man kan vurdere risikoen ved manuel håndtering.
  • vejleder om, hvordan man kan undgå eller imødegå risikoen for sundhedsskader ved manuel håndtering.
  • handler om manuel håndtering af ting.

At-vejledningen gælder således ikke for manuel håndtering af personer eller levende dyr.

A4-hæfte, 24 sider, sort/hvid.