AT-vejledning D.1.1-3

At-vejledningen handler om, hvilke krav lovgivningen stiller til virksomhedernes arbejdspladsvurdering (APV). Vejledningen henvender sig både til virksomheder og medarbejdere, og den kommer blandt andet med forslag til, hvordan en APV kan gennemføres.

I denne vejledning er først beskrevet, hvad arbejdsgivere og medarbejdere kan få ud af at gennemføre en APV. Derefter kommer information om, hvad virksomheden skal gøre i forhold til APV'en. Til sidst i vejledningen er der henvisninger til nyttigt materiale.

Indeholder følgende punkter:
1. Hvorfor udarbejde en APV?
2. Hvad skal virksomheden gøre?
3. Hvem skal være med i APV-processen?
4. De fem faser i APV'en
5. APVen skal løbende revideres
6. Skiftende og midlertidige arbejdssteder
7. Bygge- og anlægsbranchen
8. Særlige krav til APV'en
9. Hjælp til APV-processen

16 sider, sort/hvid, 2. udgave 2010, opdateret april 2016.