Lovpligtige eftersyn af maskiner og værktøjer

I Metal- og Maskinindustrien bruges der fx løfteredskaber, hejseredskaber og faldsikringsudstyr, hvor der er krav om, at der jævnligt foretages eftersyn på disse.

Kravene er mange og forskellige, så det kan være svært at finde ud af, hvad der gælder for de forskellige områder.

I vejledningen findes også metoder til, hvordan I kan gribe opgaverne an. I kan desuden finde et samleskema, der giver et hurtigt overblik over de forskellige typer af eftersyn, samt en række oversigtsskemaer for de forskellige eftersyn, hvor I kan holde styr på de enkelte maskiner og tekniske hjælpemidler.

Vejledningen indeholder et eksempel fra en virksomhed, som har afprøvet de skemaer og metoder, der præsenteres i denne vejledning. Virksomheden har også afprøvet de metoder og værktøjer, der er præsenteret i anden del af den samlede vejledning, som handler om lovpligtige uddannelser.

Samlet gennemgår vejledningen de lovpligtige krav fra Arbejdsmiljøloven. Desuden beskrives krav, der stammer fra politiets, sikkerhedsstyrelsens og beredskabsstyrelsens regler.

Format A4, 60 sider.