Lov om arbejdsmiljø

Beskrivelse:

Reglerne for arbejdsmiljøarbejdet har stor betydning for alle arbejdspladser i Danmark. Derfor er loven et vigtigt redskab i arbejdsmiljøarbejdet. 
Pjecen er en uautoriseret udgave og indeholder lovens tekst sat op på en let overskuelig måde.


Ændringen præciserer arbejdsmiljølovens anvendelsesområde i forhold til psykisk arbejdsmiljø og overfører reglerne om certifikat til arbejdsmiljøloven.Format A5, 52 sider

Revideret udgave af loven med de seneste ændringer fra december 2019.