Krisehjælp - hvordan?

Om krisehjælp og andre chokerende hændelser.

Professionelt arbejde med mennesker rummer risikoen for at blive udsat for store psykiske belastninger. Vold og trusler om vold er eksempler herpå.

Følgerne efter en stærkt chokerende oplevelse kan være alvorlige. Længerevarende sygefravær og førtidspensionering i en tidlig alder er ikke ukendte følger. Erfaringerne er også, at alvorlige følger kan forhindres, bl.a. ved en bevidst opbakning fra ledelse og nærmeste kolleger. En aktiv indsats kan således sikre medarbejderens fortsatte psykiske velbefindende, mens passivitet kan medføre tab af arbejdsevnen.

Målrettet støtte, når skaden er sket, er derfor en vigtig del af personalepolitikken. Formålet med denne publikation er at give ideer til, hvordan arbejdsplads og ledelse bedst muligt hjælper en medarbejder, der er kommet i krise på grund af en stærkt chokerende hændelse.

Hæfte, 60 sider, 2003