Guide til arbejdsmiljødrøftelse

Alle virksomheder skal afholde en årlig arbejdsmiljødrøftelse.

Pjecens indhold

  • Arbejdsmiljøet og samarbejdet om arbejdsmiljøet, det seneste år og det kommende år
  • Viden om arbejdsmiljø

Beskrivelse:
Denne guide sikrer, at man kommer igennem følgende punkter på en systematisk måde

  • tilrettelægge indholdet af samarbejdet om sikkerhed og sundhed for det kommende år
  • fastlægge, hvordan samarbejdet skal foregå
  • vurdere, om det foregående års mål er nået
  • fastlægge mål for det kommende års samarbejde
  • hvis I er under 10 ansatte og ikke har en arbejdsmiljøorganisation, skal I også drøfte, om der er den nødvendige viden om arbejdsmiljø til stede i virksomheden.

Format A4 med 4 huller, 8 sider.