Gravide

Denne vejledning angiver det niveau og den gode praksis, som parterne ønsker for gravide og ammende på arbejde i industrien. Formålet er at fremme et sikkert og sundt arbejdsmiljø.

Den henvender sig først og fremmest til gravide, ledelse og arbejdsmiljøorganisation.

Vejledningen sætter fokus på de risici, der kan være ved erhvervsarbejde og graviditet, muligheder for fastholdelse af gravide, forebyggelse af fosterskader samt påvirkninger, der skal vurderes, hvis en medarbejder ammer.

Der kan være særlige forhold på virksomheden, som gør det nødvendigt at kontakte en autoriseret arbejdsmiljørådgiver.

Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn og finder indholdet i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynet har alene vurderet vejledningen som den foreligger og har ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner inden for det pågældende område.

Format A4, 12 sider.