El- og hybridbiler

Målgruppen for vejledningen er mekanikere og arbejdsmiljøorganisationen i bilbranchens virksomheder.

Vejledningen er især rettet mod mekanikere, der ikke uddannes til at reparere el- og hybridbiler gennem værkstedstedskæder og mærkespecifikke kurser.

Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn og finder indholdet i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynet har alene vurderet vejledningen, som den foreligger, og har ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner inden for området.

Format A4, 20 sider.